TB vv mời tham gia và đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế đợt 1 năm 2021

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TB vv mời tham gia và đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN đợt 1 năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf)TB vv mời tham gia và đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN đợt 1 năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf 456 kB03-06-202103-06-2021
Download this file (ĐT Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Mai vàng Huế (Hoàng mai Huế).pdf)ĐT Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Mai vàng Huế (Hoàng mai Huế).pdf 977 kB03-06-202103-06-2021
Download this file (ĐT Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh để xây dựng mô hin hình xã nông thôn mới thông minh với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf)ĐT Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh để xây dựng mô hin hình xã nông thôn mới thông minh với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf 877 kB03-06-202103-06-2021
Download this file (ĐT Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf)ĐT Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf 848 kB03-06-202103-06-2021
Download this file (ĐT Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf)ĐT Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf 864 kB03-06-202103-06-2021
Download this file (ĐT Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf)ĐT Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf 838 kB03-06-202103-06-2021
Download this file (ĐT Nghiên cứu điều chế một số chế phẩm sinh học từ các loại thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh thay thế hóa chất trên địa bàn Thừa Thiên Huế.pdf)ĐT Nghiên cứu điều chế một số chế phẩm sinh học từ các loại thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh thay thế hóa chất trên địa bàn Thừa Thiên Huế.pdf 845 kB03-06-202103-06-2021
Download this file (ĐT Xây dựng , quản lý và phát triển chỉ dẫn đại lý Huế cho sản phẩm quả Thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf)ĐT Xây dựng , quản lý và phát triển chỉ dẫn đại lý Huế cho sản phẩm quả Thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf 824 kB03-06-202103-06-2021
Download this file (ĐT Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI để tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến trong chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf)ĐT Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI để tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến trong chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf 895 kB03-06-202103-06-2021
Download this file (ĐT Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm Hoàng mai của tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf)ĐT Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm Hoàng mai của tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf 884 kB03-06-202103-06-2021
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.