Thông báo Tổ chức lớp Tập huấn về quản lý tài sản trí tuệ trong Trường Đại học

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Mẫu-lý-lịch-khoa-học.docx)Mẫu-lý-lịch-khoa-học.docx 17 kB21-10-202221-10-2022
Download this file (Phieu dang ky.doc)Phieu dang ky.doc 54 kB21-10-202221-10-2022
Download this file (Thông báo Tổ chức lớp Tập huấn về quản lý tài sản trí tuệ trong Trường Đại học.pdf)Thông báo Tổ chức lớp Tập huấn về quản lý tài sản trí tuệ trong Trường Đại học.pdf 1494 kB21-10-202221-10-2022
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.