Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tiên phong về trí tuệ nhân tạo

Bế mạc đợt đánh giá AUN lần thứ 18 

Cuộc thi quốc tế Service Learning (SL)/SL-STEM

Lễ bế mạc chương trình giao lưu trao đổi sinh viên với Osaka Prefecture University

Chương trình giới thiệu học bổng Sau Đại học và quy trình xin thị thực của Chính phủ Hoa Kỳ

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.