Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đạt giải trong top 5 tại kỳ thi IEEEXtreme

Khai mạc Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM lần thứ XVI năm 2019

Kỳ thi ICPC Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 2019

Lễ khánh thành công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”

An toàn thực phẩm và xác thực nguồn gốc bằng phương pháp đồng vị bền

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.