15 Sep, 2017
Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Đào Huy Cường

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Đào Huy Cường

  • 2:00 pm - 5:00 pm
  • Phòng F.102
  • Speaker:

ABOUT EVENT

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Đào Huy Cường

EVENTS SPEAKERS

Location

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.