15 Sep, 2017
Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Nguyễn Thanh Lâm

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Nguyễn Thanh Lâm

  • 8:30 am - 10:30 am
  • Phòng F.102
  • Speaker:

ABOUT EVENT

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Nguyễn Thanh Lâm

EVENTS SPEAKERS

Location

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.