16 Mar, 2018
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

  • 3:00 pm - 4:00 pm
  • Hội Trường I
  • Speaker:

ABOUT EVENT

.

EVENTS SPEAKERS

Location

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.