CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

PTN công nghệ phần mềm (SELab)

PTN công nghệ phần mềm (SELab)
PGS.TS Trần Minh Triết (Trưởng phòng)

PTN Trí tuệ nhân tạo (AILab)

PTN Trí tuệ nhân tạo (AILab)
PGS.TS Vũ Hải Quân (Trưởng phòng)
PGS.TS Trần Minh Triết (Phó phòng)

PTN Phân tích trung tâm

PTN Phân tích trung tâm
TS. Nguyễn Huy Du (Trưởng phòng)

PTN CNSH phân tử

PTN CNSH phân tử
PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Trưởng phòng)
PGS.TS Phan Thị Phương Trang (Phó phòng)

PTN Kỹ thuật Hạt nhân

PTN Kỹ thuật Hạt nhân
PGS. TS. Lê Công Hảo (Trường phòng)

PTN Thiết kế vi mạch

PTN Thiết kế vi mạch
TS. Nguyễn Chí Nhân (Trưởng phòng)

.

PTN Nghiên cứu Ung thư

PTN Nghiên cứu Ung thư
GS. TS. Trần Linh Thước (Trưởng phòng)

PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Phó phòng)

PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Phó phòng)

Viện Tế bào Gốc

Viện Tế bào Gốc
PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Viện trưởng)
Button

PTN NC & ƯD tế bào gốc

PTN NC & ƯD tế bào gốc
PGS. TS. Vũ Bích Ngọc (Trưởng phòng)

PTN Hóa lý Ứng dụng (APCLab)

PTN Hóa lý Ứng dụng (APCLab)
PGS. TS. Trần Văn Mẫn (Trưởng phòng)

PTN Kỹ nghệ mô & Vật liệu Y sinh

PTN Kỹ nghệ mô & Vật liệu Y sinh
Phòng thí nghiệm Kỹ nghệ mô và Vật liệu Y sinh
Địa chỉ: Phòng G203, tòa nhà G, cơ sở Thủ Đức - Dĩ an
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà (Trưởng phòng)

PTN Vật liệu kỹ thuật cao

PTN Vật liệu kỹ thuật cao
PGS. TS. Trần Cao Vinh (Trưởng phòng)
PGS. TS Trần Quang Trung (Phó phòng)
PGS. TS Phan Bách Thắng (Phó phòng)
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.