CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Trưởng phòng: ThS. Phùng Quán
Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Kim Chi
ThS. Phùng Lê Cang
ThS. Võ Thị Thu Sương
Trưởng phòng: TS. Trần Thái Sơn
Phó trưởng phòng: 

ThS. Lê Văn Lai
ThS. Phạm Thị Thuận
Trưởng phòng: PGS.TS Nguyễn Tuyết Phương
Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Xuân Vinh
Trưởng phòng: PGS. TS. Trần Văn Mẫn
Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Hoàng Chương
Trưởng phòng: PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp
Phó trưởng phòng:
TS. Võ Hồng Hải
Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Nga
Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Thanh Lợi
ThS. Nguyễn Văn Tịnh
Ông Trần Đình Giang
Trưởng phòng: ThS. Phan Ngô Hoang
Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan
CN. Hoàng Văn Hiệp
Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hân
Phó trưởng phòng:
ThS. Phạm Nguyễn Thùy Dương
ThS. Nguyễn Thị Thắm
Trưởng phòng: ThS. Hà Minh Ninh
Phó trưởng phòng:
ThS. Trương Quan Thế
Trưởng phòng: TS. Trịnh Thanh Đèo
Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thiện Triều

Trưởng phòng: ThS. Trần Vũ
Phó Trưởng phòng: 
ThS. Hoàng Thanh Tú
Ông Nguyễn Nhật Tài

Quyền giám đốc: ThS. Lương Minh Hòa

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.