HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Image
Nghị quyết số 19/NQ-HĐĐHQG ngày 13/10/2020 của Hội đồng ĐHQG-HCM về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (tải về)


TT 

Họ và Tên 

Chức vụ / Thành phần / Thông tin liên lạc 

1

 PGS.TS. Trần Cao Vinh

 Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng; 
 Thành viên đương nhiên;

2

 GS.TS. Trần Linh Thước

 GVCC, Khoa Sinh học - CNSH; Phó Chủ tịch Hội đồng;

3

 ThS. Phan Ngô Hoang

 Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính; Thư ký Hội đồng; 
 Đại diện VC-NLĐ.

4

 PGS.TS. Vũ Hải Quân

 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM; Thành viên hội đồng;
 Lãnh đạo cơ quan chủ quản.

5

 ThS. Phùng Quán

 Chủ tịch Công đoàn Trường; Thành viên đương nhiên;

6

 Ông Huỳnh Tuấn Khương

 Phó BT Đoàn Trường; Thành viên hội đồng; Đại diện người học tại Trường ĐH KHTN.

7

 Ông Diệp Bảo Cánh

 Tổng Giám đốc Công ty Redsun; Thành viên hội đồng;

 Cựu SV, doanh nhân, đơn vị sử dụng lao động

8

 PGS.TS. Dương Anh Đức

 Phó Chủ tịch UBND TP. HCM; Thành viên hội đồng;

 Cựu SV, nhà lãnh đạo, nhà khoa học.

9

 TS. Nguyễn Hữu Lệ

 Chủ tịch TMA Solutions;  Thành viên hội đồng;

 Doanh nhân, đơn vị sử dụng lao động.

10

 Ông Đinh Hà Duy Linh

 Tổng giám đốc công ty HPT; Thành viên hội đồng;

 Cựu SV, doanh nhân, đơn vị sử dụng lao động.

11

 PGS.TS. Nguyễn Anh Thi

 Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. HCM; Thành viên hội đồng;

 Nhà giáo dục, nhà khoa học, đơn vị sử dụng lao động.

12

 TS. Đinh Minh Hiệp

 

 Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thông TP. HCM; Thành viên hội đồng;

 Cựu SV, nhà quản lý, nhà khoa học.

13

 GS.TS. Dương Nguyên Vũ

 Director of Air Traffic Management Research Institute, NT; Thành viên hội đồng;

 Nhà giáo dục, nhà khoa học.

14

 PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

 Trưởng Khoa Vật lý – VLKT; Thành viên hội đồng;

 Đại diện giảng viên.

15

 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan

 Trưởng Phòng Kế họach Tài chính; Thành viên hội đồng;

 Đại diện VC-NLĐ.

16

 PGS.TS. Trần Văn Mẫn

 Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ; Thành viên hội đồng;

 Đại diện VC-NLĐ.

17

 TS. Nguyễn Trí Nhân

 Trưởng Khoa Sinh học – CNSH; Thành viên hội đồng;

 Đại diện giảng viên.

18

 PGS.TS. Phạm Văn Phúc

 Viện trưởng Viện tế bào gốc; Thành viên hội đồng;

 Đại diện giảng viên.

19

 PGS.TS. Nguyễn Tuyết Phương

 GVCC, Khoa Hóa học; Thành viên hội đồng;

 Đại diện giảng viên.

20

 PGS.TS. Trần Lê Quan

 Phó Hiệu trưởng; Thành viên hội đồng;

 Đại diện VC-NLĐ.

21

 TS. Trần Thái Sơn

 Trưởng Phòng Đào tạo; Thành viên hội đồng;

 Đại diện VC-NLĐ.

22

 TS. Đinh Bá Tiến

 Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin; Thành viên hội đồng;

 Đại diện giảng viên.

23

 PGS.TS. Trần Minh Triết

 Phó Hiệu trưởng; Thành viên hội đồng;

 Đại diện VC-NLĐ.

24

 PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân

 Trưởng Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu; Thành viên hội đồng;

 Đại diện giảng viên.

25

 TS. Huỳnh Quang Vũ

 Trưởng Khoa Toán - Tin học; Thành viên hội đồng;

 Đại diện giảng viên.

Image
cslt.jpg
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.