Image

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý đoàn vào/ra hợp tác quốc tế; tổ chức các sự kiện; chương trình trao đổi sinh viên; học bổng và du học; quản lý dự án quốc tế; những dự án hoạt động với địa phương và doanh nghiệp nước ngoài.

  1. Quản lý các hoạt động quốc tế

- Giúp BGH trường xây dựng chiến lược/ kế hoạch về hợp tác quốc tế của nhà trường theo từng năm học.

- Theo dõi và hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động quốc tế; báo cáo định kỳ tình hình hoạt động hợp tác quốc tế.

- Phối hợp giải quyết hồ sơ đoàn vào/đoàn ra.

- Xây dựng qui trình hoạt động hợp tác quốc tế và hỗ trợ các đơn vị trong trường.

- Dịch thuật tài liệu và văn bản liên quan.

  1. Tổ chức các hoạt động quốc tế và nâng cao vị thế của Trường

- Liên hệ và sắp xếp, hỗ trợ các đoàn đến làm việc và hợp tác với nhà Trường.

-  Trao đổi với đối tác, dự thảo và đề xuất cho Hiệu trưởng ký kết và theo dõi thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế.

- Phối hợp các phòng chức năng biên tập các tài liệu giới thiệu về trường và các đơn vị có khách đối ngoại.

- Chịu trách nhiệm giám sát thông tin hoạt động trên website của trường (Tiếng Việt, Tiếng Anh).

- Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, seminar, triển lãm,... liên quan giáo dục, HTQT với các đơn vị có yếu tố nước ngoài.

- Phối hợp, chủ trì, tham gia tổ chức hay thủ tục các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Trường.

- Tham mưu BGH duyệt và tổ chức trao tặng các danh hiệu (giáo sư mời nghiên cứu, bằng khen, giấy khen, kỉ niệm chương,…) cho các đối tác nước ngoài.

  1. Chương trình phối hợp đào tạo quốc tế, trao đổi sinh viên và du học

- Thảo luận với đối tác và giúp các Khoa, đơn vị xây dựng chương trình phối hợp liên kết đào tạo, bằng đôi, trao đồi tín chỉ (credit transfer) hay đồng hướng dẫn luận văn, luận án. Quản lý các chương trình phối hợp đào tạo quốc tế.

- Phối hợp tổ chức và tham gia các chương trình giao sinh viên quốc tế (ASEAN student summer camp, ASIAN Student camp, Sumer Green,..) và internship.

- Tổ chức và phối hợp các đơn vị du học thực hiện các chương trình học bổng du học.

- Phối hợp tiếp nhận và quản lý sinh viên nước ngoài đến học tập tại Trường.

  1. Quản lý các dự án và hợp tác địa phương

- Tìm kiếm, đăng ký, tổ chức và quản lý các dự án (nghiên cứu và giáo dục) có yếu tố nước ngoài.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và các đơn vị ký kết với đối tác.

- Xây dựng, tổ chức, quản lý các chương trình, dự án giáo dục địa phương và đặt hàng của doanh nghiệp.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp

Trưởng phòng

ndnghiep@hcmus.edu.vn

2

TS. Võ Hồng Hải

Phó trưởng phòng

vhhai@hcmus.edu.vn

3

Nguyễn Thị Bình Yên

Chuyên viên

ntbyen@hcmus.edu.vn

4

Trần Thị Thủy Tiên

Chuyên viên

tttien@hcmus.edu.vn

5

Lê Thị Bảo Trinh

Chuyên viên

ltbtrinh@hcmus.edu.vn

6

Lê Nhật Thùy

Chuyên viên

lnthuy@hcmus.edu.vn

7

Lê Tấn Lộc

Chuyên viên

ltloc@hcmus.edu.vn

 

THÔNG BÁO CHUNG

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.