Danh sách các phòng thí nghiệm

{mosimage}
ThS. Nguyễn Tri Tuấn (Trưởng phòng) 
 
PTN_TT.jpg
PGS.TS Trần Lê Quan (Trưởng phòng)
TS. Nguyễn Ánh Mai (Phó phòng)
 
cnsh_phantu.jpg
PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Trưởng phòng)
PGS.TS Phan Thị Phương Trang (Phó phòng)
 
tk_vimach.jpg
TS. Nguyễn Chí Nhân (Phó phòng)
 
 
 
tbg.jpg
PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Trưởng phòng)
ThS. Trương Hải Nhung (Phó phòng)
 
 
vlktcao.jpg
TS. Trần Cao Vinh (Trưởng phòng)
TS. Trần Quang Trung (Phó phòng)
PGS.TS Phan Bách Thắng (Phó phòng)
 
ai1.jpg
PGS.TS Vũ Hải Quân (Trưởng phòng)
PGS.TS Trần Minh Triết (Phó phòng)
 
apc-01.jpg
TS Lê Mỹ Loan Phụng (Trưởng phòng)
TS Trần Văn Mẫn (Phó Trưởng phòng)
 
 
kthn.png
TS. Trương Thị Hồng Loan (Trưởng phòng)
TS. Lê Công Hảo (Phó phòng)
 
 

Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Ung thư 

GS. TS. Trần linh Thước (Trưởng phòng)

PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Phó phòng)

PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Phó phòng) 

 

Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.