Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong những công tác: tổ chức cán bộ, hành chính tổng hợp; xây dựng kế hoạch chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường; xây dựng kế hoạch phát triển và sắp xếp tổ chức toàn bộ hệ thống các đơn vị hoạt động trong nhà trường; an ninh trật tự; và thi đua khen thưởng kỷ luật.

1. Văn phòng
- Triển khai công tác xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.
- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc sắp xếp, tổ chức thành lập, giải thể các đơn vị trực thuộc phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
- Nghiên cứu, đề xuất việc quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá và phát triển đội ngũ viên chức người lao động phù hợp vị trí việc làm và nhu cầu phát triển. Thực hiện và giám sát việc chấp hành sự điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.
- Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo các cấp theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm cán bộ quản lý và công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hiệu trưởng.
- Đề xuất, sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động, thi tuyển dụng; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng người lao động.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội qui, qui chế làm việc trong nhà trường.
- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hợp đồng lao động của cán bộ viên chức và người lao động trong toàn trường.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thi nâng ngạch; chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội; các công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị trong công tác xét các danh hiệu nhà giáo, xét đạt chuẩn chức danh GS/PGS...
- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu. Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ hành chính văn thư lưu trữ đối với cán bộ viên chức làm công tác văn thư của các đơn vị trong trường.
- Tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến, lưu trữ văn bản. Hỗ trợ các thủ tục để cán bộ, viên chức đi học tập/công tác trong và ngoài nước.
- Thực hiện báo cáo thống kê; lịch công tác tuần, tổng hợp các thông tin để báo cáo định kỳ và đột xuất.
- Phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ viên chức hằng năm.
- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.
2. Y tế
- Chăm sóc sức khỏe cán bộ viên chức và sinh viên trong nhà trường. Thực hiện công tác khám chữa bệnh, mua và cấp phát thuốc, trực cấp cứu, lập hồ sơ bệnh án; phối hợp tổ chức giám định sức khỏe, tai nạn thương tích theo chế độ BHXH cho cán bộ viên chức.
- Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe: theo dõi những bệnh mãn tính và các bệnh truyền nhiễm (nếu có).
- Cấp cứu, điều trị theo qui định chuyên môn được phân cấp và chuyển viện. Khám bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp phát thuốc thông thường theo quy định phân tuyến kỹ thuật. Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường và cơ sở y tế địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai công tác phòng chống dịch.
- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên thực hiện công tác bảo hiểm cho sinh viên theo quy định.
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho cán bộ viên chức.
- Thực hiện công tác bảo hiểm tai nạn cho cán bộ - viên chức và sinh viên Trường.
3. Tổ xe
- Đưa đón cán bộ viên chức đi làm việc tại cơ sở Linh Trung, cán bộ viên chức đi công tác theo yêu cầu.
- Đưa đón cán bộ chuyên gia ngoài trường đến công tác, hội nghị, hội thảo theo yêu cầu.
- Phục vụ công tác tuyển sinh hằng năm.
- Thực hiện công tác đưa đón khách theo yêu cầu của lãnh đạo Nhà trường.
4. Bảo vệ
- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khuôn viên trường tại các cơ sở.
 • ThS. Phan Ngô Hoang, Trưởng Phòng
 • ThS. Trần Quốc Phong, Phó Trưởng Phòng
 • ThS. Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Trưởng Phòng


* Khối văn Phòng

 1. Hoàng Thị Mai Hương
 2. Nguyễn Tiến Đạt
 3. Nguyễn Lê Tường Vi
 4. Nguyễn Văn Duy
 5. Võ Thị Thùy  Dương
 6. Nguyễn Hoàng Thanh Xuân
 7. Hoàng Thị Thu Thấm
 8. Nguyễn Thị Hồng Loan
 9. Nguyễn Thị Hảo

* Trạm Y tế:

 1. Đỗ Thị Hoàn, Trưởng Trạm
 2. Hoàng Thị Thu Quang
 3. Phan Thị Thanh Nhàn
 4. Từ Thị Nga

* Tổ xe:

 1. Lê Văn Tài, Tổ trưởng
 2. Trương Quan Hòa
 3. Đoàn Minh Tâm
 4. Lê Thành Đạt
 5. Nguyễn Văn Đức
 6. Lê Văn Dũng
 7. Lê Văn Mạnh
 8. Hoàng Ánh Dương

* Tổ bảo vệ (cơ sở Nguyễn Văn Cừ):

 1. Cao Ngọc Thuyết
 2. Từ Ngọc Tấn
 3. Nguyễn Đình Chúc
 4. Nguyễn Quang Kiều
 5. Nguyễn Quang Khánh
 6. Nguyễn Văn Ninh
 7. Tạ Văn Kiên
 8. Lê Xuân Hùng
 9. Trần Trọng Thành
 10. Nguyễn Văn Mạnh
 11. Vũ Văn Tụ
 12. Nguyễn Anh Minh
 13. Nguyễn Đình An
 14. Nguyễn Đình Toàn
 15. Nguyễn Trường Hải

* Tổ bảo vệ (cơ sở Linh Trung):

 1. Nguyễn Bảo Nguyên
 2. Đỗ Văn Mạnh
 3. Bùi Minh Tâm
 4. Nguyễn Văn Ngàn
 5. Chu Võ Minh Quyền
 6. Lê Thanh Hải
 7. Phạm Văn Thành
 8. Từ Minh Quân
 9. Lương Thoại Minh
 10. Nguyễn Trọng Linh
 11. Đặng Xuân Chiểu
 12. Phạm Quang Vinh
 13. Nguyễn Văn Tuyên
 14. Nguyễn Văn Thảo
 15. Trần Văn Quan
 16. Đỗ Văn Tiến
 17. Lâm Văn Bình
 18. Lê Huỳnh Phương Thành
 19. Lê Quang Phúc
 20. Nguyễn Hữu Thành
 21. Nguyễn Phú
 22. Nguyễn Phước Sang
 23. Nguyễn Phước Thành
 24. Nguyễn Tiến Dũng
 25. Nguyễn Văn Anh
 26. Nguyễn Văn Đẹt
 27. Nguyễn Văn Phúc
 28. Nguyễn Văn Tiên
 29. Phạm Nguyễn Quang Thông
 30. Phạm Thành Đông
 31. Trần Quí Trình
 32. Trần Xuân Quyết
 33. Võ Hữu Phước
 34. Võ Huyền Trang
 35. Võ Mạnh Hùng
Image

TỔ CHỨC CÁN BỘ

HÀNH CHÍNH

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.